6 กุมภาพันธ์ 2562 วันนี้กทม.อากาศดี ฝุ่น2.5 ลดทุกพื้นที่-ไม่เกินค่ามาตรฐาน

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/64172

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันที่ 6 ก.พ.62 ระบุปริมาณ PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงลดลงจากเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้ ปริมาณ PM 2.5 มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้น ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้ สำหรับการดำเนินงาน ครม. มีมติรับทราบแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ, กทม. ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม Big Cleaning ทุกวัน ทุกเขต ตลอดทั้งสัปดาห์, กรมการขนส่งทางบก ตรวจจับรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำ บนถนนสายหลัก-สายรอง ที่เข้าสู่ กทม. ทุกวัน, บริษัท ปตท. และ บางจาก ปรับลดราคาน้ำมันดีเซล ยูโร 5 ลิตรละ 1 บาท ถึงสิ้นเดือน ก.พ. 62